DACHSER och FERCAM etablerar joint venture i Italien

Ett långvarigt partnerskap leder nu till en joint venture inom styckegods och kontraktlogistik. FERCAM kommer att flytta över sina divisioner Distribution (styckegods) och Logistics (kontraktlogistik) till ett joint venture tillsammans med DACHSER. Partnerskapet kommer gå under namnet ”DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.”. DACHSERs andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverket för vägtransport. Överlåtelsen måste först godkännas av berörda konkurrensmyndigheter.

DACHSERs andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverket för vägtransport.
DACHSERs andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverket för vägtransport.

Enligt avtalet som undertecknats av de två företagen kommer FERCAM till slutet av året att knoppa av sina divisioner FERCAM Distribution (styckegods) och FERCAM Logistics (kontraktlogistik) från FERCAM AG och integrera dem i det nya bolaget. Dessa två divisioner, som sysselsätter 920 personer på 43 platser i Italien, genererade cirka 400 miljoner euro i intäkter under 2022.

Från och med början av 2024 kommer det fristående bolaget att verka under namnet ”DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.” och rapportera direkt till Alexander Tonn, COO för Road Logistics hos DACHSER. Liksom tidigare kommer verksamheten inom styckegods och kontraktlogistik i Italien att ledas av FERCAMs distributions- och logistikchef, Gianfranco Brillante och hans erfarna team, vars expertis kommer att skapa kontinuitet på den italienska marknaden. FERCAM AG kommer att äga 20 procent av aktierna i DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.

FERCAM Transport (nationella och internationella väg- och järnvägstransporter), FERCAM Air & Ocean och FERCAM Special Services (konst, mässor och evenemang, hemleveranser, flytt och omlokalisering samt arkiv- och dokumenthantering) – inklusive alla internationella dotterbolag – ägs fortsatt enbart av FERCAM AG och kommer inte att ingå i det nya joint venture bolaget. FERCAM planerar att främja fortsatt tillväxt och internationalisering av dessa divisioner i framtiden.

Genom detta förvärv täpper vi till den sista luckan och kompletterar vårt eget nätverk för styckegods och kontraktlogistik på de stora kontinentaleuropeiska marknaderna.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

”Som familjeägda företag delar DACHSER och FERCAM en förståelse för värderingsorienterat ledarskap som säkerställer företagets framtida lönsamhet i flera generationer. Därför är vi särskilt nöjda med att vi nu stärker vårt band ännu mer och bygger vidare på vårt 20-åriga samarbete när vi grundar detta joint venture i Italien”, säger Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board hos DACHSER.

”DACHSER är ett dynamiskt och växande familjeägt företag med korta beslutsvägar och mål likt våra. Vilket innebär att företaget är en enastående och pålitlig partner för oss när det gäller alla europeiska transporter. Men under den tid vårt partnerskap pågått har förutsättningarna förändrats avsevärt, då marknadsandelarna är koncentrerade till enbart ett fåtal europeiska och globala aktörer. Därför bestämde vi oss för att starta ett joint venture inom styckegods och kontraktlogistik. Det är en ”win-win”-situation för båda parter”, säger Thomas Baumgartner, Chairman of the Supervisory Board hos FERCAM. ”På det här sättet kan vi ytterligare stärka våra band med vårt partnerföretag samtidigt som vi konsoliderar vår egen position”, förklarar Hannes Baumgartner, Managing Director för FERCAM. ”Att vara en del av DACHSERs europeiska nätverk öppnar för ytterligare möjligheter för tillväxt, särskilt på inom export. Det skapar trygghet och stabilitet inför framtiden.”

Kompletterar det europeiska nätverket

Övertagandet av majoriteten i FERCAM verksamhet inom styckegods och kontraktlogistik är det tredje stora förvärvet, efter Graveleau (Frankrike, 1999) och Azkar (Spanien, 2013) som DACHSER har gjort i syfte att utvidga sitt transport- och logistiknätverk i Europa. ”Genom detta förvärv täpper vi till den sista luckan och kompletterar vårt eget nätverk för styckegods och kontraktlogistik på de stora kontinentaleuropeiska marknaderna”, förklarar Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Vårt fokus ligger fortsatt på att växa organiskt och hållbart. I år stärkt vår närvaro på nyckelmarknader som Benelux, Australien, Japan, och nu Italien, genom riktade förvärv.”

”DACHSER och FERCAM har samarbetat framgångsrikt i 20 år. Under den här tiden har vi lärt känna varandra mycket väl och uppskattar varandra”, tillägger Alexander Tonn, COO för Road Logistics hos DACHSER. Familjeägda FERCAM, med huvudkontor i Bolzano i Sydtyrolen, har sedan samarbetet inleddes hanterat distributionen av alla styckegodstransporter med industri- och konsumentvaror från DACHSERs europeiska nätverk i Italien, och matat in motsvarande försändelser från Italien i detta nätverk.

”FERCAM är en garant för kontinuitet och expertis i Italien. Genom detta förvärv och andra investeringar kan vi påskynda vår tillväxt – särskilt på den italienska marknaden – och förbättra kvaliteten på vad vi erbjuder ännu mer. Våra kunder i Europa, Italien och runt om i världen kommer att kunna dra nytta av konsekventa processer och enhetliga system på medellång sikt”, säger Tonn om synergierna och kundfördelarna med det nya joint venture.

På det här sättet kan vi ytterligare stärka våra band med vårt partnerföretag samtidigt som vi konsoliderar vår egen position.

Hannes Baumgartner, Managing Director för FERCAM

Tack vare sitt långvariga samarbete är DACHSER och FERCAM redan helt synkroniserade när det gäller den operativa hanteringen av styckegods. FERCAM fokuserar på att kontinuerligt investera i sina logistikanläggningar, digitala system och klimatskydd – de två företagen fungerar där av väl ihop även i detta avseende.

DACHSERs affärsområde European Logistics hade tidigare inga egna kontor i Italien, så samriskbolaget kommer inte att medföra några dubbla strukturer. Alla anställda på FERCAMs distributions- och logistikavdelningar kommer att arbeta för DACHSER & FERCAM Italia. DACHSERs förvärv av aktier i dessa två divisioner är också en symbol för företagets åtagande att göra ytterligare, hållbara investeringar vid sina italienska anläggningar.

Inom affärsområdet Food Logistics, som hanterar transport och lagring av kylda och icke-kylda livsmedel, finns DACHSER sedan 2017 representerat i Italien med tre anläggningar och cirka 270 anställda. 

Om FERCAM

FERCAM är baserat i Bolzano i italienska Sydtyrolen. 2022 genererade det familjeägda företaget intäkter på 1,128 miljarder euro. Transport- och logistikleverantören har filialer i 21 länder och ett sammansvetsat nätverk av speditionsföretag över hela världen. FERCAM erbjuder specialiserade tjänster inom många olika transport- och logistikområden:

FERCAM Transport för väg- och järnvägstransporter, FERCAM Air & Ocean, som hanterar import och export med egna tullklareringskontor samt FERCAM Special Services som arbetar med konst, mässor och evenemang, flytt och omlokalisering samt arkiv- och dokumenthantering.

Mer information om FERCAM finns på fercam.com

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }