Värderingar som följer med hela vägen

Det är företagskulturen som binder samman organisationen. Det handlar om värderingar, normer och beteenden som bildar en större helhet, ger riktning och visar vägen. Det förutsätter att kulturen är påtaglig, att den märks ända in i minsta kugghjul i verksamhetens maskineri. Vi har pratat med Andreas Pedersen, som har fått med sig DACHSERs värderingar från början av sitt yrkesliv.

Andreas Pedersen, speditör i avdelningen för chartertransporter hos DACHSER Denmark i Köpenhamn.
Andreas Pedersen, speditör i avdelningen för chartertransporter hos DACHSER Denmark i Köpenhamn.

Andreas Pedersen är speditör. Han har utbildats hos DACHSER Denmark i Köpenhamn och är ett levande exempel på företagets kultur och värderingar. Som person är han väl förberedd: En ambitiös ung man, som får erkännande för sitt hårda arbete, men som ändå står stadigt med båda fötterna på jorden – både i Borup (där han kommer ifrån) och i DACHSERs företagskultur, som han fått med sig från början. För Andreas Pedersen, Freight Forwarding Assistant på avdelningen för chartertransporter, handlar företagskultur om tydliga värderingar och om att känna sig som en del av familjen:

”DACHSERs företagskultur är inkluderande. ’We are the DACHSER family’. Trots att vi är stora är vi inte större än att man känner att vi är en familj”, säger Andreas Pedersen. Han uppskattar semesterperioderna, för då kan man lära sig många nya saker när man hanterar kollegornas arbetsområden.

Lojalitet, engagemang, öppenhet och respekt

Det handlar om lojalitet och engagemang och ömsesidig öppenhet och respekt, som för övrigt är två av DACHSERs sex värdepelare. För Andreas är det dubbelriktat, för en bra företagskultur handlar också om bra ledarskap:

”Det är positivt att chefen är synlig och går runt och pratar med alla med jämna mellanrum. Det bidrar till att skapa lojalitet, men det handlar också om att själv vara en bra ambassadör. Om man inte är det – externt och i sin umgängeskrets – förtjänar man inte det förtroendet”, säger Andreas.

Till vardags märker han hur viktigt det är med öppenhet och respekt: ”Eftersom vi är så bra på att vara inkluderande börjar man snabbt säga ”vi och oss” istället för ”jag och de”. Jag har många olika kollegor, var och en med sin egen personlighet. Man måste kunna se längre än sitt eget perspektiv och erkänna att alla gör ett riktigt bra jobb.”

”De resultat vi uppnår kommer alltid att bli bättre om vi är ärliga mot oss själva och om vad som behöver förändras”, säger Andreas Pedersen.

Under andra året på speditörsutbildningen kom Andreas Pedersen till avdelningen för chartertransporter – där man tänker utanför boxen för att få saker att fungera. Det handlar om hela bilar och om att placera in delpartier och inte minst om rutter i Europa som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Varje dag hjälper han till att transportera gods från sin plats bakom skrivbordet, men han finns också ute på golvet när han går en runda på terminalen för att diskutera specifika leveranser med lager- och logistikexperterna, DACHSER Logistics Operatives, som vet hur man lastar en lastbil.

”Arbetet på charteravdelningen passar mig väldigt bra”, säger Andreas. ”Vi får själva bestämma hur bilarna ska köra. Vi tittar på den bakomliggande ekonomin innan vi skickar iväg bilarna och vi kan vara innovativa varje dag. I slutändan handlar det bara om att få ekvationen att gå ihop och att lösa uppgiften optimalt.”

Man lär sig mycket mer genom att lära ut och man kan få en del frågor som i slutändan kan göra jobbet enklare”, säger Andreas Pedersen.
Man lär sig mycket mer genom att lära ut och man kan få en del frågor som i slutändan kan göra jobbet enklare”, säger Andreas Pedersen.

Årets speditörslärling 2020 lär sig av sina misstag

Andreas Pedersen utsågs till årets speditörslärling 2020 på Roskilde Handelsskola, bland annat för hans outtröttliga vilja att ställa bra och kritiska frågor till läraren. Han avslutade officiellt sin utbildning på årets sista dag 2019 och arbetar fortsatt med att förbättra sina färdigheter.

”Det verkar som att man gör något rätt”, säger Andreas och ler. ”När jag började som Speditionstrainee kastades jag snabbt ut på djupt vatten, vilket passade mig bra. Men det skapar också en ansvarskänsla att man som trainee hjälper till att utbilda andra traineer. Man lär sig mycket mer genom att lära ut och man kan få en del frågor som i slutändan kan göra jobbet enklare.”

Han instämmer i ett uttalande av Apples grundare Steve Jobs: ”När du är innovativ misslyckas du ibland. Det bästa är att du snabbt inser misstagen och går vidare för att förbättra dina andra innovationer.”

”De resultat vi uppnår kommer alltid att bli bättre om vi är ärliga mot oss själva och om vad som behöver förändras”, säger Andreas Pedersen. ”Även om vi gör misstag under den processen. Jag är tacksam för att vi har en sådan kultur inom DACHSER och jag är övertygad om att ärlighet, en hög moralisk standard och integritet alltid kommer att belönas i slutändan.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss