Ytterligare ett rekordår för DACHSER Sweden

Räkenskapsåret 2021

Under flera år har DACHSER Sweden AB presenterat resultatrekord på resultatrekord, räkenskapsåret 2021 är definitivt inget undantag. Årsredovisningen 2021 för DACHSER koncernens svenska dotterbolag visar en ökad omsättning till 858 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 53,8 miljoner kronor – vilket innebär en ökning på 107 procent jämfört med 2020.

Ytterligare ett rekordår för DACHSER Sweden
Ytterligare ett rekordår för DACHSER Sweden

DACHSER Swedens verksamhet för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats i en positiv riktning, där långsiktiga relationer med leverantörer och tillförlitlig tillgång till godskapacitet har haft en positiv effekt på resultatet. 

”2021 har varit ett exceptionellt år, med flertalet extrema utmaningar, men även ett år som visat exceptionella resultat.” säger Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics. ”Vi fortsätter att växa och följer den positiva kurva som DACHSER Sweden har befunnit sig på under senaste åren. Detta är en fantastiskt rolig utveckling och vi är otroligt nöjda med resultaten.” 

Trots Brexit, covid-19 pandemin och globala leveranskedjor som pressades till bristningsgränsen lyckades logistikföretaget, under räkenskapsåret 2021 göra en ökning av resultat före skatt på 53,8 miljoner kronor, en ökning på 107 procent, jämfört med 2020. Samt en ökad omsättning till 858 miljoner kronor. 

”När världen svajat har vi erbjudit våra kunder stabila logistiklösningar med en hög kvalitets- och servicenivå. En prestation utöver det vanliga, där de svåra förhållandena innebar att våra team var tvungna att ge allt. Logistikbranschen är och kommer alltid att vara en verksamhet som drivs av människor för människor. Därför är det även fantastiskt att se att vi växer inte bara i resultat utan även i kapacitet, något vi kommer fortsätta göra under 2022.” fortsätter Carl-Johan. 

Inom verksamheten för flyg- och sjöfrakt har pålitlig och tillgänglig transportkapacitet gett kunderna en säkerhet vid planering, en nyckeln till logistikföretagets framgång 2021. Genom företagets europeiska nätverk för vägtransport kunde dessutom det gods som anlände via flyg eller sjö sändas ut direkt för distribution och leverans runt om i Europa. 

”Vår bransch har i synnerhet präglats av störningar i leveranskedjorna, brist på fraktkapacitet och, som en följd av detta, högre priser. Sammantaget har DACHSERs affärsområde för sjö- och flygfrakt gynnats av att ha en egen kontrollerad charterflygkapacitet 2021. DACHSER koncernen genomförde totalt 230 charterflygningar mellan Asien, Europa och Nordamerika under 2021.” förklarar Anna Bergdahl, Country Manager Sweden, Air & Sea Logistics. 
 

2021 har varit ett exceptionellt år, med flertalet extrema utmaningar, men även ett år som visat exceptionella resultat.

Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics

Utveckling inte bara i siffror

För att fortsatt hålla uppe den positiva utveckling DACHSER Sweden befinner sig i tillsatte logistikföretaget i början på året Carl-Johan Westas som Country Manager Sweden, European Logistics. 

Carl-Johan ansvarar nu för DACHSER Swedens fyra platskontor för vägtransport, belägna i Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. I samma steg tog han över rollen som Branch Manager för DACHSER Swedens största filial i Jönköping.   

DACHSER Swedens verksamhet för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats i en positiv riktning</span>
DACHSER Swedens verksamhet för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats i en positiv riktning</span>

Men det slutar inte där, logistikföretaget kunde även under våren gå ut med nyheten om en expansion med ett säljkontor i Örebro. ”Vår affärsmodell bygger på att etablera en stark lokal närvaro och när vi kan ser att transportvolymerna växer i en region är det för oss ett tecken på att det är där vi behöver öka vår närvaro” förklarar Carl-Johan. Demografiskt sett ligger Örebro som en mittpunkt i Sverige, vilket utgör staden till ett starkt logistiskt fäste. 

”Vi stärker vår ledning och ökar närvaron i landet. Detta som två stora steg mot vårt mål; att bli förstahandsvalet i Sverige för kunders integrerade logisktjänster.” avslutar Carl-Johan.
 
 

Sammantaget har DACHSERs affärsområde för sjö- och flygfrakt gynnats av att ha en egen kontrollerad charterflygkapacitet 2021. DACHSER koncernen genomförde totalt 230 charterflygningar mellan Asien, Europa och Nordamerika under 2021.

Anna Bergdahl, Country Manager Sweden, Air & Sea Logistics

Nordiska koncernens utveckling

DACHSER Sweden AB, tillsammans med DACHSER Denmark A/S och DACHSER Norway AS tillhör den nordiska koncernen DACHSER Nordic och även här ser företaget goda resultat för räkenskapsåret 2021. För fjärde året i rad når DACHSER Nordic ett rekordresultat där årsredovisningen för 2021 visar en omsättning på 2 012,4 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 149,3 miljoner kronor – vilket motsvarar en ökning med 60 procent jämfört med 2020.  

”De fina resultaten för 2021 kännetecknas av att vi har lyckats hålla igång våra kunders leveranskedjor och därav vårt löfte gentemot våra kunder - att vara en stabil logistikpartner.” säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic.

Dachser Sweden årsredovisning 2021 PDF (0,14 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic