Karriär Mediaroom

DACHSER Cosmetics Logistics: Ett globalt nätverk med expertis skräddarsydd för kosmetikaindustrin

Genom DACHSER Cosmetics Logistics har ni tillgång till DACHSERs branschspecifika expertis och ett starkt globalt nätverk. Vi levererar ert gods till Europa och resten av världen, i enlighet med era krav. DACHSER Cosmetics Logistics är svaret på era logistiska utmaningar, i form av tjänster som är noggrant anpassade till branschen. Vi lägger stor vikt vid att utforma hanteringen av era högkvalitativa produkter inom kosmetika och parfym. Processerna ska uppfylla de strängaste kvalitets- och säkerhetsstandarderna – och vi ser till att de efterlevs varje dag, ända fram till försäljningsstället. Kombinationen av våra standardiserade och specialiserade logistiktjänster uppfyller era krav – och gör det på ett sätt som ni kan dra mest nytta av.

DACHSER Cosmetics Logistics
DACHSER Cosmetics Logistics

Fullständig service för kosmetikaindustrin

Med DACHSER Contract Logistics erbjuder vi omfattande, integrerade lagerlösningar som är särskilt utformade för förvaring av kosmetiska produkter. Dessa lager ger även direkt åtkomst till det europeiska vägtransportnätverket. Tack vare DACHSER Air & Sea Logistics och DACHSER Rail Services får ni snabb och flexibel tillgång till alla försäljnings- och inköpsmarknader över hela världen.

De IT-lösningar som vi har utvecklat internt ger er full insyn i leveranskedjan. Våra standardiserade, globalt sammankopplade system hjälper er att lägga upp processerna effektivt och förser er med datakvalitet som håller en hög nivå. Vårt datasäkerhetskoncept är certifierat enligt ISO 27001.

Fördelarna i korthet. Vi erbjuder:

  • automatiserade och digitala processer för hantering av alla fysiska steg längs hela leveranskedjan
  • hög grad av transparens genom spårningssystem som följer varje leverans, med dokumentation i realtid tack vare homogena tvärtransportsystem
  • specialiserad branschkunskap med särskild expertis inom flerkanaliga leverantörskedjor mellan tillverkare, detaljhandel och försäljningsställe
  • specialanpassade mervärdestjänster som uppfyller produkt- och marknadskrav
  • EcoVadis-revision
  • kontinuerlig övervakning av det transportrelaterade koldioxidavtrycket för våra kunder
  • platsspecifika koncept för leveranser till städer och stadsområden
  • anpassade processer för effektiv utformning av leveranser till centrala stadsdelar via DACHSER Emissions-free Delivery

Vårt utbud av logistiktjänster för kosmetika

DACHSER Emission-free Delivery

Med DACHSER Emission-Free Delivery kan vi erbjuda utsläppsfria leveranser i stadskärnor och urbana miljöer. Konceptet innefattar leverering av gods till utvalda områden med utsläppsfria fordon så som batteridrivna ellastbilar och elcyklar med fraktkapacitet. Dessutom övervakar vi våra kunders logistiska CO2-avtryck inom våra egna transportaktiviteter. Via vår forsknings- och utvecklingsavdelning hjälper vi till att främja utvecklingen av ny teknologi genom långsiktiga samarbeten med forskningsinstitut och universitet.

Ett öga på leveransprocessens sista kilometer

För att nå era mottagare med exakt precision, eller för att utforma smarta flerkanalskoncept, tillhandahåller vi specifika lösningar och leveranstjänster för era logistikuppdrag. Oavsett var mottagaren befinner sig ser vi till att leveranserna sker smidigt – vid rätt tidpunkt, på rätt dag och alltid med en hög grad av kvalitet, omsorg och säkerhet för era förstklassiga kosmetiska produkter. Dessutom hanterar vi leveransplanering samt implementering av kundspecifika mervärdestjänster.

En extra säkerhet för dina kosmetiska produkter

På DACHSER Cosmetics Logistics är dina kosmetiska produkter i de bästa händerna och, vid behov, särskilt säkrade i plomberad förvaring. Vi plomberar fordonen och kontrollerar dem regelbundet. Ännu mer säkerhet uppnås med digital videoövervakning samt digitala åtkomstkontroller och säkra parkeringsplatser i närheten av DACHSER-filialer. Automatiserade lagerprocesser, standardiserade lastprocedurer med balksystem i lastbäraren och effektiv lastsäkring förhindrar skador och gör att vi kan hålla våra kunders leveranslöften. Dessa processer backas upp av fullständig AEO-certifiering och SQAS-klassningar av transporttjänster och lagerhållning som ligger över genomsnittet.

Våra tjänster för lagerhantering inom kosmetikaindustrin

Våra lager, som går att utforma specifikt för att lagra kosmetiska produkter, ger er direkt tillgång till vårt europeiska vägtransportnätverk. Förutom hantering av inventarier och artiklar hjälper vi till att organisera både påfyllning och genomföra inventering.  Detta innefattar övervakning av en stor mängd lagerhållningsenheter (SKU:er), bäst före-datum och partinummer. Övriga komplexa logistiktjänster (mervärdestjänster) som vi erbjuder är komposit- eller multiemballage, montering och reparation av skyltning, produktförpackningar och tillhandahållande av specialförpackningar.

Kontakt Martin Ishak