Att växa med möjligheterna

Den ekonomiska tillväxten stagnerar eller till och med faller på många håll, men i Asien-Stillahavsområdet är utvecklingen förvånansvärt stark. DACHSER gör en omfattande utbyggnad av sitt nätverk för sjö- och flygfrakt i regionen för att bistå kunder från hela världen.

Tokyo, den ekonomiska metropolen vid foten av berget Fuji.
Tokyo, den ekonomiska metropolen vid foten av berget Fuji.

Tro det eller ej, men det dyker fortfarande upp goda ekonomiska nyheter. I våras kom det sådana positiva nyheter från Internationella valutafonden (IMF) och Asian Development Bank (ADB). Ekonomer inom dessa organisationer förutspår en stabil tillväxt på 4,6 till 4,8 procent för Asien-Stillahavsområdet under 2023 – vilket innebär att regionen skulle svara för cirka 70 procent av den globala ekonomiska tillväxten. Det beror främst på att Kina avslutade sin nollpolicy vad gäller covid, vilket fick fart på landets ekonomi, samt på en stabil utveckling i Indien. Enligt Asian Development Outlook kommer ”tillväxten i Folkrepubliken Kina att nå 5 procent för 2023, en ökning från 3 procent för 2022.” Situationen ser ännu bättre ut för framtidslandet Indien, där ADB förutspår en tillväxt på 6,3 procent för 2023.

IMF ser Asien-Stillahavsområdet som ”världens fortsatt mest dynamiska region” och förutspår att den under 2050 kommer att svara för ungefär hälften av globala BNP. Ett av skälen till detta, menar IMF, är frihandelsavtalet Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RECP är världens mest omfattande frihandelsavtal och undertecknades den 15 november 2020 vid det 37:e ASEAN-toppmötet av de tio medlemsländerna: Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam. ASEAN:s dialogpartner Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland har också undertecknat avtalet. Indien, som också är en dialogpartner, deltog i de inledande förhandlingarna, men drog sig ur i slutet av 2019. Det berodde framför allt på en oro för att en avveckling av tullarna som anges i RCEP skulle leda till att marknaden översvämmades av kinesiska varor.

Dynamiken i denna komplexa, men attraktiva marknadsmiljö har under lång tid märkts av inom logistiken. DACHSERs affärsområde Air & Sea Logistics Asia Pacific (APAC) har bedrivit verksamhet i regionen under många år. 2022 sysselsatte företaget mer än 1 500 personer på 45 platser i 9 länder.

Närhet till kunder och marknader

Verksamhetsbasen för alla DACHSER APAC-aktiviteter och deras integrering i DACHSERs globala nätverk är företagets kontor i Hongkong. ”Vi befinner oss nära kunderna och marknaderna”, säger Edoardo Podestà, COO för Air & Sea Logistics och Managing Director för Air & Sea Logistics APAC. Han tillägger att detta var särskilt viktigt under pandemin, när leveranskedjorna drabbades av allvarliga störningar, transportkapaciteten hela tiden var begränsad och hamnar som är viktiga för den globala handeln tillfälligt stängdes. Det ledde till att fraktpriserna steg kraftigt – mer än någon gång tidigare. Det rådde brist på sjö- och flygfraktscontainrar och vilket resulterade i högre priser.

I början av 2023 avslutade dock Kina sin nollpolicy vad gäller covid och tog därmed ut kursen för en återhämtning. ”När den globala ekonomin startade om satsade vi stort på att omförhandla avtal med rederier, flygbolag och charterbolag, samt på att få leveranskedjorna att fungera med full kapacitet igen”, säger Podestà. ”Nu kan vi återigen fokusera på tillväxt och på att se till att våra tjänster är tillförlitliga samt tillhandahålla bästa möjliga kvalitet.”

Till grund för dessa insatser ligger den systematiska expansionen av DACHSERs Air & Sea logistiknätverk i Asien-Stillahavsområdet. I mars i år öppnade företaget till exempel försäljningskontor i Chiang Mai i Thailand, och i Da Nang i Vietnam, för att möta den växande efterfrågan – i synnerhet från kunder inom elektronik-, mode- och sportsektorerna.

I maj lanserade DACHSER ett joint venture med den japanska logistikleverantören Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. Det första kontoret för ”DACHSER Japan K.K.” kommer att öppna i Tokyo i slutet av 2023. Det japanska kontoret kommer att erbjuda flyg- och sjöfrakt med nära anslutningar till DACHSERs europeiska nätverk för vägtransport. Detta väntas gynna kunder inom fordons- och elektronikindustrierna. DACHSER ser också stor affärspotential för läkemedel och medicinska produkter.

DACHSER uppnådde ytterligare en viktig milstolpe i Australien. Genom sitt senaste förvärv av ACA International – ett flyg- och sjöfraktsföretag med huvudkontor i Melbourne i Australien – kompletterade DACHSER sitt eget nätverk för flyg- och sjötransporter i regionen.

Australien och Nya Zeeland är attraktiva platser på logistikkartan tack vare ländernas starka ekonomier och nära band till Asien, Europa och Nordamerika.

I början av juni inledde man integrationsprocessen och har nu börjat bedriva verksamhet under namnen DACHSER Australia och DACHSER New Zealand.

”Genom våra förvärv, nya filialer och kontor i Asien-Stillahavsområdet fortsätter DACHSER Air & Sea Logistics att växa och täpper systematiskt till luckorna i vårt globala nätverk av egna anläggningar”, säger Podestà. ”Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder sömlös tillgång till dynamiska ekonomiska marknader som har attraktiva lokala förhållanden och betydande investeringsnivåer.”

Tobias Burger efterträder Edoardo Podestà som COO för Air & Sea Logistics från och med den 1 januari 2024.
Tobias Burger efterträder Edoardo Podestà som COO för Air & Sea Logistics från och med den 1 januari 2024.

Förändringar i ledningen

DACHSER har redan lagt grunden för att säkerställa en långsiktigt livskraftig verksamhet i regionen. Tobias Burger efterträder Edoardo Podestà som COO för Air & Sea Logistics och ledamot av Executive Board från och med den 1 januari 2024. Podestàs karriär inom DACHSER spänner över 20 år, varav drygt fyra år i ledningen för ASL. Han kommer nu att lämna det aktiva arbetslivet i slutet av 2023.      

När det gäller Podestàs befattning som Managing Director för DACHSERs affärsområde ASL APAC kommer han att efterträdas av Roman Müller från och med den 1 januari 2024.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic