Marknadsinformation

Brexit: Slutet på övergångsfasen – vad händer nu?

Tidsfristen för att förlänga brexitförhandlingarna och därmed införa en längre övergångsfas har gått ut. Detta ökar trycket på att nå ett avtal före årets slut om de framtida förbindelserna mellan Storbritannien och EU.

Därför vill vi påpeka att vi behöver en fullmakt från våra kunder om vi ska kunna agera som tullombud och hantera tullklareringen av varor till och från Storbritannien.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER. Våra experter är där och redo att hjälpa dig.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic