DACHSER Swedens årsresultat redovisas med ljusa framtidsutsikter

DACHSER Sweden redovisar ett nedåtgående resultat för 2023 men som följer företagets satta strategi. Den svenska koncernen av transport- och logistikföretaget DACHSER har under året investerat för framtiden och effekten på långsikt spås positiv.

DACHSER Sweden AB består av två avdelningar för vägtransport respektive sjö- och flygfrakt
DACHSER Sweden AB består av två avdelningar för vägtransport respektive sjö- och flygfrakt

DACHSER Sweden AB, bestående av två avdelningar inom vägtransport respektive sjö- och flygfrakt, kan för räkenskapsåret 2023 redovisa en netto omsättning på 980 miljoner SEK. Till följd av stora investeringar, ökade omkostnader och det rådande världsläget landade årets resultat före skatt på 25,1 miljoner SEK, en minskning på 46,8 procent från 2022.

DACHSER Sweden avdelning för vägtransport samt kontraktlogistik står stadigt och har bidragit positivt med ökade intäkter. Resultatet som påverkats av stora investeringar inom företaget vittnar samtidigt om en osäker global marknad som har en verkan på marknadsförhållandena och kundernas köpbeteende. Transport- och logistikföretaget har under året valt att investera för framtiden för att möta kundernas behov. Platskontoret i Jönköping flyttar under 2024 till nya större lokaler belägna i Vaggeryd, söder om Jönköping. Investeringen resulterar i företagets största filial i Norden, med fokus på utökad lagerkapacitet. Beslut om ytterligare investeringar i södra Sverige togs även under 2023 då platskontoret i Malmö under 2025 kommer flytta till nya lokaler i Landskrona. Expansionen möjliggör för ökad kapacitet samt även här ett stort fokus på lagerlogistik. Investeringen i Landskrona-filialen ingår inte i årsresultatet för 2023.       

”Det finns stor potential för DACHSER i Sverige och därför fortsätter vi att blicka framåt trots oroliga tider. Vi bygger för framtiden och utökar nu även vårt utbud med lagerverksamhet till fler områden i Sverige,” säger Carl-Johan Westas, Country Manager European Logistics DACHSER Sweden.

Vi, precis som resten av sjö- och flygfraktsmarknaden, har märkt av den avtagande importmarknaden som en följd av inflationen. Köpkraften hos konsumenter har gått ner och det märks på volymerna.

Anna Bergdahl, Country Manager Air & Sea Logistics DACHSER Sweden

Till följd av främst lägre fraktpriser och trots ökad aktivitet inom både sjö- och flygfrakten redovisar DACHSER Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt minskade intäkter 2023. ”Vi, precis som resten av sjö- och flygfraktsmarknaden, har märkt av den avtagande importmarknaden som en följd av inflationen. Köpkraften hos konsumenter har gått ner och det märks på volymerna”, förklarar Anna Bergdahl, Country Manager Air & Sea Logistics DACHSER Sweden. Men precis som för vägtransporten börjar det synas ett ljus i tunneln på sjö- och flygfraktsmarknaden. ”Trots det fortsatt utmanande geopolitiska läget, med främst situationen i Röda havet, ser vi positiva trender och att importmarknaden är på väg att vända”, säger Anna Bergdahl.

Stärkt nätverk lokalt och globalt

Det familjeägda transport- och logistikföretaget med säte i södra Tyskland har under 2023 även globalt genomfört investeringar för att stärka nätverket. Under det gångna året har DACHSER-koncernen redovisat strategiska förvärv och etablerade joint ventures där nätverket har breddats till Australien och Nya Zeeland samt Japan, samtidigt som närvaron ökar i Nederländerna, Italien och Sydafrika. I slutet på 2023 annonserade företaget förvärvet av den svenska livsmedelslogistikleverantören Frigoscandia AB, vilket utökar DACHSERs närvaro inom alla typer av livsmedelslogistik på den nordiska marknaden.

Logistikbranschen är och kommer alltid att vara en verksamhet som drivs av människor för människor. Även om vi under 2023 sett en nedåtgående trend sett till volym och omsättning så har vi i Sverige växt sett till medarbetare och som arbetsgivare, något vi planerar fortsätta att göra under 2024.

Carl-Johan Westas, Country Manager European Logistics DACHSER Sweden

Satsningarna globalt på ett starkare nätverk samt de lokala investeringarna i nya större och moderna lokaler för ökad kapacitet visar inte enbart på transport- och logistikföretagets tilltro till framtiden, det är även en reflektion av företaget som arbetsgivare. ”Logistikbranschen är och kommer alltid att vara en verksamhet som drivs av människor för människor. Även om vi under 2023 sett en nedåtgående trend sett till volym och omsättning så har vi i Sverige växt sett till medarbetare och som arbetsgivare, något vi planerar fortsätta att göra under 2024,” säger Carl-Johan Westas. 

DACHSER Swedens årsresultat redovisas med ljusa framtidsutsikter PDF (0,08 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }