Det nya DACHSER magazine är här!

Tillsammans tar vi oss igenom krisen – så har DACHSER tacklat de senaste månadernas hinder i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

DACHSER magazine 03/20.

De senaste månaderna har varit mycket krävande och den globala pandemin fortsätter att innebära stora utmaningar för politik, näringsliv och samhälle. Samtidigt lyfter krisen fram ett enkelt men viktigt faktum: Det enda sättet vi kan övervinna dessa osäkra tider är om vi alla drar ihop. Läs artikeln från framsidan i det senaste numret av DACHSER magazine för att ta reda på hur vi har tacklat de senaste månadernas hinder i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners – från nedstängning och gränsstängningar i Europa till globala transporter av medicinska förnödenheter och leveranser av livsmedel till stormarknader. Läs mer på sidan 4.

Men hur kommer coronaviruskrisen att påverka vår ekonomi på lång sikt och hur kommer den att förändra de globala varuflödena? Kommer tanken på att placera produktionen närmare försäljningsmarknaderna ha en renässans? Kan coronaviruset till och med innebära slutet för globaliseringen? På sidan 24 tar vi en titt in i framtiden – en framtid där vissa saker sannolikt kommer att förändras, men absolut inte allt.

I detta nummer av vårt magasin tittar vi också på hur DACHSER balanserar flödena av ett oumbärligt logistikverktyg över hela Europa: pallen. Dessutom har vi besökt Malsch-kontoret i närheten av Karlsruhe, som nyligen satte ett toppmodernt lager för farliga material i drift.

Du hittar dessa nyheter och mycket mer i det senaste numret av DACHSER magazine.

Läs magasinet här

Klicka på länken nedan för att ladda ned det senaste numret av DACHSER magazine.

DACHSER magazine 03/20 – engelska PDF (6,84 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss