Ett växande nätverk för livsmedelslogistik

Marknaden för livsmedel växer i Europa och förutspås fortsätta uppåt. Livsmedelslogistik ses som en tillväxtfaktor och DACHSER har under åren utökat sitt nätverk genom flera förvärv av europeiska livsmedelslogistik företag. 

Det finns alltid efterfrågan på färska livsmedel
Det finns alltid efterfrågan på färska livsmedel

Analyser från Statista Market Insights förutspår att omsättningen på den europeiska livsmedelsmarknaden kommer att uppgå till cirka 1 936 miljarder euro under 2024. Till 2028 förväntas omsättningen uppgå till hela 2 424 miljarder euro – en årlig försäljningstillväxt på 5,78 procent. Statista förutspår även att den genomsnittliga konsumtionen av livsmedel per capita kommer att ligga på 533,1 kilo under 2024.

Trots kriser som coronapandemin och det ryska angreppskriget mot Ukraina samt det stopp för spannmålsleveranser detta medförde har verksamheten för DACHSER Food Logistics förblivit relativt stabil. Prisökningarna orsakade av inflation har också satt sina spår, men i mindre utsträckning än i andra sektorer av ekonomin.

European Food Networks

För DACHSER Food Logistics står alltid internationella, sömlösa logistiktjänster i fokus. Detta har en särskild roll i European Food Networks framgångssaga. 2013 gjorde livsmedelslogistikföretag från hela Europa gemensam sak och samlade och synkroniserade sina tjänster med DACHSER som systemledare. Idag kopplar 23 nätverksmedlemmar samman marknaderna i 34 länder. En milstolpe var när det europeiska livsmedelsnavet på DACHSER Erlensee utanför Frankfurt am Main togs i drift 2016. Med sitt centrala läge i Rhen-Main-regionen i Tyskland och en lasthanteringsverksamhet som pågår från måndag till lördag är DACHSER Erlensee ett viktigt nav för livsmedelstransporter inom Europa. Det har inneburit en optimering av transittiderna, vilket gör att varorna är ute på vägarna i genomsnitt en dag mindre än tidigare – en betydande tidsbesparing när det handlar om färska produkter.

För DACHSER Food Logistics står alltid internationella, sömlösa logistiktjänster i fokus.

Under de senaste åren har DACHSER också byggt ut sitt eget internationella nätverk för livsmedelslogistik. Företaget förvärvade den nederländska marknadsledaren Müller Fresh Food Logistics i början av 2023. Müller är nu ett dotterbolag till DACHSER och gick in som partner i European Food Network från den 1 januari 2024. Detta är gynnsamt för alla parter. Tidigare genererade Müller 80 procent av sina intäkter i Nederländerna, medan resterande 20 procent kom från övriga Beneluxländer och Storbritannien. ”Under DACHSER-paraplyet har vi blivit en europeisk aktör och även tagit ett stort steg vad gäller professionalisering,” säger Jan-Peter Müller, CEO för Müller Fresh Food Logistics.

Integrationer av detta slag frigör flera synergier, stärker nätverket och erbjuder fördelar för kunderna. Ett exempel är inom IT. ”Vi har definitivt ett kraftfullt IT-system, men DACHSERs IT-system är i en helt annan klass,” förklarar Jan-Peter Müller. I framtiden kommer företaget att kunna erbjuda sina exportkunder i Nederländerna DACHSERs eLogistics-portal, med omfattande spårningsinformation och digitala leveransbevis. ”Det här är en milstolpe inom logistiktjänster,” säger Jan-Peter Müller.

I och med förvärvet av det svenska företaget Frigoscandia AB utvidgade DACHSER i början av året sitt eget europeiska nätverk för livsmedelslogistik till Sverige, Norge och Finland.
I och med förvärvet av det svenska företaget Frigoscandia AB utvidgade DACHSER i början av året sitt eget europeiska nätverk för livsmedelslogistik till Sverige, Norge och Finland.

Inträde på den Nordiska marknaden

Och nästa steg i utvecklingen har redan tagits, i och med förvärvet av det svenska företaget Frigoscandia AB utvidgade DACHSER i början av året sitt eget europeiska nätverk för livsmedelslogistik till Sverige, Norge och Finland. ”Våra förvärv i Nederländerna och Norden befäster vår position som ett av de ledande livsmedelslogistikföretagen i Europa,” säger Alexander Tonn, COO DACHSER Road Logistics, som tog över ledningen av verksamheten för Food Logistics i början av 2024. Med en omsättning på cirka 300 miljoner euro är Frigoscandia den ledande leverantören av temperaturreglerad logistik i Sverige, Norge och Finland. Sedan 2019 har företaget varit en partner i European Food Network. ”Detta gör integrationen enklare eftersom det inte förekommer några dubbla strukturer och DACHSER kan ta över alla medarbetare inom Frigoscandia”, säger Alexander Tonn. Förvärvet slutfördes i mars 2024 och arbetet med en fullständig integration av Frigoscandia har inletts.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic