Kinesiska högtiden Golden Week påverkan på logistiken

Den kinesiska högtiden Golden Week, med början 1 oktober, närmar sig. I den här uppdateringen hittar du relevant information och marknadsprognoser.

Vad är Golden Week ?
Golden Week är en högtid med en veckolång semesterperiod i Kina. På landets nationaldag,1 oktober,  börjar ledigheten och pågår fram till den 7 oktober. Den normala affärsverksamheten återupptas den 8 oktober.

Vad händer under Golden Week ?
Under den sju dagar långa allmänna högtiden kommer nästan alla företag, fabriker och statliga organisationer att vara stängda eller ha låg bemanning. Det innebär att produktionen kommer att bromsa in eller stå helt stilla. Flygplatser, hamnar och lager kommer att drivas med begränsad kapacitet medan tullkontoren kommer att vara stängda.

DACHSERs filialer i Kina är stängda från 1 oktober till 7 oktober. 

Hur påverkar Golden Week transportlogistiken?
Högtrycket inför ledigheten börjar vanligtvis 3 till 4 veckor före nationaldagen den 1 oktober, när exportörer vill snabba på produktionen för att fylla på lagren och transportera ut sina varor från Kina före den långa ledigheten. 

Sjötransport
Eftersom kapaciteten är relativt låg kan det påverka den normala export- och importverksamheten. Rederier meddelar ofta, så kallad ”blank sailing”, där de stoppar vissa avgångar för att anpassa sin service till den låga efterfrågan på marknaden. För vissa transportföretag börjar avgångarna stoppas så tidigt som vecka 38 och den normala tidtabellen återupptas så sent som vecka 42. I år är situationen mycket dynamisk mot bakgrund av den kraftiga överbelastningen i hamnarna och att det redan sker avbrott i servicen. Transportföretagen har inte alltid scheman för ”blank sailings” och servicevillkoren kan variera mellan olika rederier och rutter.

Kontakta din representant på DACHSER för mer information. 

Om du har inkommande leveranser bör du se till att de hämtas före ledigheten för att undvika onödiga lager- eller fördröjningskostnader.

För närvarande är marknaden för sjötransporter mycket ansträngd med överbelastning i hamnarna, förseningar och brist på utrustning. Tyfonen Chanthu som nyligen drog fram förvärrade situationen med extrema väderförhållanden, vilket tvingade stora hamnar, inklusive Shanghai och Ningbo, att stänga under några dagar. Det är fortfarande ont om fraktutrymme och priserna kan skjuta i höjden ytterligare fram till slutet av året. Förhandsbokningar på 6–8 veckor behövs för att säkra fraktutrymme.

Flygtransport
För import via flyg kommer endast förbokade försändelser att hanteras. Den kinesiska tullen tar inte emot klarering för import under ledigheten. Därför finns det en risk att importförsändelser inte behandlas i tid. 

För export via flyg föreslås att du skickar bokningar eller instruktioner till oss så tidigt som möjligt inför Golden Week . Bryttiden för lågpris-ordar är den 29 september klockan 12.00 lokal kinesisk tid. För hög prioriterad order är bryttiden den 30 september klockan 12.00 lokal kinesisk tid.

Som ofta är fallet kommer det under perioden inför helgdagarna vara mycket ont om flygfraktutrymme och råda stor efterfrågan på utrustning. I år kommer leveranskedjorna att ställas inför extra stora utmaningar på grund av pågående kapacitetsbrist, de allvarliga störningarna på Shanghai PVG Airport med brist på markpersonal samt överbelastning på alla övriga kinesiska flygplatser. Rådande situation kommer oundvikligen att medföra längre ledtider och högre priser.

Järnvägstransporter
För västgående LCL-sändningar kommer den sista avgången inför Golden Week  att genomföras i vecka 39 och servicen kommer att återupptas i vecka 42. Annan regelbunden service påverkas inte, utan är beroende av kapacitet och tillgänglig utrustning. Den kinesiska tullen kommer att vara stängd från 1 oktober till 3 oktober och ha låg bemanning mellan 4 oktober och 7 oktober. Tull utför eventuellt inte klareringar i tid på grund av begränsad bemanning.

Historiskt har ordernivåerna nått en topp två veckor före ledigheten. I år är kapaciteten i september redan mycket begränsad, oberoende av rusningen inför ledigheten. Som en följd av detta förväntas prisnivån i oktober öka på grund av stark efterfrågan.

Våra rekommendationer
Höstens högsäsong följer direkt efter den Golden Week . Mot denna bakgrund är den nuvarande marknadssituationen mycket ansträngd. Därför rekommenderar vi långsiktig planering och förhandsbokning för att undvika störningar i din leveranskedja, också efter Golden Week. Ta följande i beaktning: 

  • Informera oss om dina behov och tidsfrister för leveranser, så att vi kan erbjuda dig den lämpligaste lösningen som passar din budget.
  • Ta fram en exakt leveransprognos i god tid för långsiktig planering.
  • Gör bokningarna så tidigt som möjligt: ju tidigare du bokar, desto större är chansen att du kan säkra fraktutrymme.
  • Håll dig uppdaterad om de senaste marknadsnyheterna. Det gör att du kan planera proaktivt och reagera på plötsliga förändringar i god tid.

Om du har frågor, vänligen kontakta din vanliga lokala kontakt på DACHSER som gärna hjälper dig.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic