Ny COO för DACHSER Air & Sea Logistics 

Sedan årsskiftet är Tobias Burger, 46 år, logistikleverantören DACHSERs nya Chief Operations Officer (COO) för Air & Sea Logistics samt medlem av Executive Board. Den nya COO:n lägger fokus på tillväxt på den globala marknader och integrerade styckegodstransporter.

Tobias Burger är ny COO för DACHSER Air & Sea Logistics.
Tobias Burger är ny COO för DACHSER Air & Sea Logistics.

Tobias Burger kommer från sin tidigare roll som Deputy Director för Air & Sea Logistics och ersätter nu Edoardo Podestà, 61 år, som gått i pension från det aktiva yrkeslivet efter en karriär hos DACHSER som sträcker sig över mer än 20 år – varav de senaste fem åren har han lett den globala flyg- och sjöfraktsverksamheten. 

”Den noggrant förberedda överlämningen i ledningen för affärsområdet Air & Sea Logistics återspeglar den målinriktade och långsiktiga vidareutvecklingen av vårt interkontinentala nätverk”, förklarar Bernhard Simon, ordförande för DACHSERs Supervisory Board. ”Edoardo Podestà har byggt upp vår verksamhet i Asien sedan 2003 och har under de senaste fyra åren som COO för Air & Sea Logistics bidragit väsentligt till vårt företags tillväxt. Med Tobias Burger har vi nu en erfaren logistikstrateg i ledningen för vår Air & Sea Logistics organisation som har en djupgående och övergripande förståelse för de komplexa utmaningar som de globala logistikmarknaderna står inför nu och i framtiden.”    

Genom att knyta samman interkontinentala transporter med vårt effektiva europeiska nätverk för vägtransport vill vi erbjuda våra kunder en helhetslösning för styckegodstjänster runt om i världen.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

Tobias Burgers centrala uppgift som COO för Air & Sea Logistics är att driva DACHSERs tillväxt på de globala marknaderna. ”Vi är övertygade om att den huvudsakliga drivkraften för vår framtida tillväxt kommer att komma från vår verksamhet i Asien samt  Nord- och Sydamerika”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Genom att knyta samman interkontinentala transporter med vårt effektiva europeiska nätverk för vägtransport vill vi erbjuda våra kunder en helhetslösning för styckegodstjänster runt om i världen. Detta globala styckegodserbjudande, som levereras av ett integrerat nätverk med omfattande kapacitet inom kontraktlogistik, kräver definitivt en kraftfull flyg- och sjöfraktsorganisation med global närvaro.”     

Tobias Burger har en doktorsexamen i företagsekonomi och inledde sin karriär som strategikonsult hos Siemens Management Consulting. Han började hos DACHSER 2009. Efter att ha arbetat inom controlling och strategiutveckling fick han ansvar för Corporate Governance. Vid det tillfället övervakade han redan den strategiska utvecklingen av det globala flyg- och sjöfraktsnätverket. Tobias Burger utsågs 2019 till Deputy Director för Air & Sea Logistics och blev Edoardo Podestàs högra hand. Inledningsvis var han då global försäljningschef för flyg- och sjöfraktsverksamheten. Under 2021 och 2022 ledde Tobias verksamheten inom affärsenheten ASL EMEA som Managing Director med stor framgång.

Edoardo Podestà: Två decennier av tillväxt och lönsamhet för DACHSER ASL

Edoardo Podestà avslutar sin framgångsrika karriär som logistikchef genom att lämna över till Tobias Burger. Edoardo Podestà, som kommer från Italien, har bott i Hongkong i många år. Han började hos DACHSER 2003 efter att företaget förvärvat ett joint venture. Som Managing Director var han till en början ansvarig för regionen Kina. I takt med att DACHSERs asiatiska verksamhet växte tog han över ansvaret för hela affärsenheten i Asien-Stillahavsområdet. Sedan 2019 har han också lett den globala flyg- och sjöfraktsverksamheten som COO för Air & Sea Logistics. ”Mot bakgrund av en extremt volatil marknadsmiljö använde han sin djupgående erfarenhet och sin kreativitet för att hela tiden staka ut en tydlig kurs för tillväxt och lönsamhet”, säger Burkhard Eling. 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic