Personerna bakom logistiken

Logistiksektorn är en personalintensiv industri och den rådande marknaden av kvalificerad personal är smal. DACHSER Sweden arbetar aktivt med att attrahera nya medarbetare och behålla personal i det långa loppet.

Logistiksektorn är en personalintensiv industri och den rådande marknaden av kvalificerad personal är smal.
Logistiksektorn är en personalintensiv industri och den rådande marknaden av kvalificerad personal är smal.

För DACHSER Sweden är utbildning en viktig pusselbit i arbetet för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Petter Erikssons, HR Manager för DACHSER Sweden, motto lyder: ”Det är personerna bakom som gör att logistiken går framåt.”

Logistikföretaget satsar nu på en ny utbildningslokal med placering vid filialen i Jönköping. Med en strategisk placering centralt i Sverige är målet att den nya utbildningslokalen ska bilda en knytpunkt för DACHSER Swedens fem platskontor, där anställda får möjlighet att genomgå utbildningar men även möta kollegor och utbyta kunskap.

”Vi ser det som en stor satsning att bygga upp ett kompetenscentrum inom logistik här i Jönköping” säger Petter Eriksson. ”Att vi äntligen fick välkomna anställda till att mötas och utbyta kunskap kändes så roligt, kreativiteten bubblade.”    

Ett samarbete med fokus på ledarskap

Först ut att ta del av ny kunskap i Jönköping var tolv Team Leaders från DACHSERs fyra filialer för vägtransport. I samarbete med Maria Elander och Lena Gustafsson från Linnéuniversitetet har DACHSER tagit fram en skräddarsydd utbildning med fokus på ledarskap.

Michael Blomqvist arbetar sedan ett år tillbaka som Team Leader, för ett team på fyra medarbetare, vid filialen i Malmö och medverkade på utbildningen i Jönköping. ”Vi jobbar med människor och alla är olika. Därför uppskattar jag verkligen att få ny kunskap och insikter som hjälper mig att utveckla min ledarstil.” säger Michael. ”Att stå stilla i utvecklingen är inget alternativ för mig. Som ledare vill jag föregå med gott exempel, om jag utvecklas ökar det möjligheten för mitt team att utvecklas.”

Petter Erikssons, HR Manager för DACHSER Sweden, motto lyder: ”Det är personerna bakom som gör att logistiken går framåt.”

Den praktiskt upplagda ledarskapsutbildningen är innefattar fyra block med fokus på bland annat att få insikt i ledarskapets betydelse för förnyelse och förändring. Deltagarna fick jobba med självkännedom, förmåga att lyssna och hur man driver effektiva och inspirerande möten, för att nämna några punkter.

”Att lära sig om och att träna ledarskap för att motivera, inspirera och skapa engagemang hos sina medarbetare är A & O för att ledarskapet och verksamheten ska fungera effektivt” berättar Maria Elander, som arbetar med att utveckla individer och grupper i ledarskap.

Varje Team Leader som går utbildningen får även möjligheten till individuell coaching, där Team Leadern får möjlighet till att reflektera över hur hen kan bli tydligare både mot sig själv och andra, samt möjlighet att djupare förankra sina nya kunskaper. ”Coachingsamtalet bidrar till ökad självinsikt och motiverar till förändring. För vår del känns det väldigt positivt att bidra till både den enskilda individen och till gruppens utveckling.” säger Lena Gustafsson, internationellt certifierad coach som under många år arbetat med coaching och ledarskapsutbildning i olika typer av verksamheter.

I samarbete med Maria Elander och Lena Gustafsson från Linnéuniversitetet har DACHSER tagit fram en skräddarsydd utbildning med fokus på ledarskap.
I samarbete med Maria Elander och Lena Gustafsson från Linnéuniversitetet har DACHSER tagit fram en skräddarsydd utbildning med fokus på ledarskap.

Utmaning att finna kvalificerad personal

”Inom DACHSER tror vi på att anställa rätt personer och låta dem växa inom företaget. Men logistiksektorn är en personalintensiv marknad och att behålla kvalificerad personal är inte alltid det lättaste.” berättar Petter Eriksson.

DACHSER arbetar aktivt för att just bibehålla kvalificerad personal inom företaget och detta, utöver utbildning och vidareutveckling, genom bland annat modernisera företagets vägtransportflottor, förbättra digital support under körningar, hälsoförmåner samt allmänt förbättrade arbetsförhållanden för att bibehålla en hög kvalité i processer.

”För oss är det viktigt att ha den bästa personalen, det är då vi också kan nå vårt mål med att vara förstahandsvalet för kunders integrerade logisktjänster i Sverige. Utan kunnig personal kan vi inte leverera.” avslutar Petter Eriksson.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic