DACHSER och terre des hommes stöttar familjer i Ukraina

Under augusti kommer de två långvariga samarbetsparterna, DACHSER och terre des hommes, att inleda ett gemensamt projekt i de ukrainska städerna Charkiv, Dnipro, Lviv och Uzjhorod. Projektet ger barn, tonåringar, och deras familjer terapeutisk hjälp för att bearbeta det trauma som kriget medfört.

Under augusti kommer de två långvariga samarbetsparterna att inleda ett gemensamt projekt i de ukrainska städerna Charkiv, Dnipro, Lviv och Uzjhorod.

Kriget i Ukraina har nu pågått i flera månader. Cirka 15 miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem och fly från de östra och södra delarna av landet. Mer än 8 miljoner människor lever för närvarande som internflyktingar i andra delar av Ukraina.

Kriget och försöken att fly från det har splittrat många familjer. Det har lett till att barn och tonåringar tvingats hantera både en helt ny miljö samt frånvaron eller till och med bortgång av föräldrar eller vårdnadshavare. Ännu syns inget slut på denna situation och Ukraina kan inte erbjuda lättillgängliga psykosociala eller terapeutiska behandlingsalternativ. Det finns ett stort och brådskande behov av behandlingar för att hjälpa barn och tonåringar att bearbeta sina upplevelser av våld och trauma samt skapa stabilitet i den nya situationen.

För att stötta i situationen kommer DACHSER och hjälporganisationen terre des hommes, börja erbjuda hjälp från och med augusti 2022 i samarbete med den lokala projektpartnern Vostok-SOS, som har samlat ett internationellt team med 20 psykoterapeuter i Ukraina. De psykosociala behandlingarna hjälper traumatiserade barn och tonåringar, men också deras föräldrar och andra vårdnadshavare, som får särskild hjälp att ge dem de färdigheter de behöver för att hantera situationen. Tjänsterna kommer att erbjudas i hela landet, men för närvarande ligger fokus på Dnipro och Charkiv samt Lviv och Uzjhorod i väst, som tagit emot särskilt många flyktingar.  

Hållbart socialt engagemang

”Kriget i Ukraina orsakar ett enormt mänskligt lidande, i synnerhet för familjer som har drabbats av våld och splittras”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Till en början var vår främsta prioritet att se till att människor i Ukraina hade tillgång till varor och mat. Nu måste vi hjälpa till att ge barn och ungdomar på flykt psykosocial vård. Som ett familjeägt företag vill vi nu engagera oss i sociala frågor i Ukraina på ett hållbart och långsiktigt sätt.” 

DACHSER har beslutat att skänka totalt 160 000 euro till projektet till slutet av 2023. 

Om du även vill bidra privat till DACHSERs och terre des hommes biståndsprojekt kan du göra det med hjälp av följande bankuppgifter:
IBAN: DE65 2659 0025 1000 7008 04
Referens: DACHSER Ukraina

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic