Höjning av vägskatt i Tyskland

Den tyska förbundsregeringen planerar att höja vägtullar för lastbilar, detta från den 1 december 2023. Ökningen gäller för lastbilar med en bruttovikt på 7,5 ton eller mer. Hur mycket avgiften höjs beror på det enskilda fordonets specifikationer.

Vägskatten, även kallad Maut, är en fast statlig skatt som DACHSER i egenskap av logistikleverantör, inte kan påverka. Den planerade CO2-tilläggsavgiften kommer att införas som en ny vägskatt täckande de externa kostnaderna för transportrelaterade koldioxidutsläpp. Liksom de nuvarande partiella vägtullarna kommer tilläggsavgiften adderas på din faktura som ett belopp baserat per körd kilometer. Det är framför allt fordonets koldioxidutsläppsklass, vikt, antal axlar och föroreningsklass som avgör hur stor avgiften blir.

Utsläppsfria lastbilar kommer fortsatt att vara befriade från vägtullar fram till slutet av 2025, detta för att främja övergången till utsläppsfria fordon inom vägtransporter.

Från och med den 1 juli 2024 kommer även lastbilar med en bruttovikt på upp till 3,5 ton att betala vägskatt. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om detta längre fram.

Om du har några frågor om den nya vägskatten är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic