Nästa steg för DACHSER & FERCAM Italia

I augusti 2023 inleddes etableringen av joint venture mellan DACHSER och FERCAM i Italien. Samarbetet fortsätter och den 28 mars 2024 förvärvade DACHSER 80 procent av aktierna i joint venture-bolaget DACHSER & FERCAM Italia. Det innebär att förvärvet av majoriteten i det italienska logistikföretaget FERCAMs divisioner för styckegods- och kontraktslogistik därmed är slutfört.

Nästa steg för DACHSER & FERCAM Italia
Nästa steg för DACHSER & FERCAM Italia

Efter en granskning i enlighet med konkurrenslagstiftningen och ett godkännande av EU-kommissionen i november 2023 inledde FERCAM processen med att avknoppa två av sina affärsdivisioner – FERCAM Distribution (styckegods) och FERCAM Logistics (kontraktlogistik), med nästan 1 000 anställda och 43 anläggningar i Italien – från resten av företaget för att bilda en oberoende organisation för styckegods- och kontraktslogistikverksamhet i Italien. Joint venture-bolaget DACHSER & FERCAM Italia startade sin verksamhet i början av året. Efter en övergångsperiod förvärvade DACHSER 80 procent av aktierna i bolaget den 28 mars 2024 och köpet slutfördes.

Utöver 20 procent av aktierna i joint venture-bolaget behåller FERCAM S.p.A. divisionerna FERCAM Transport (nationella och internationella väg- och järnvägstransporter), FERCAM Air & Ocean och FERCAM Special Services (konst, mässor och evenemang, hemleveranser, flytt och omlokalisering samt arkiv- och dokumenthantering) i sin helhet, inklusive alla internationella dotterbolag.

Detta förvärv stärker vår expertis när det gäller att erbjuda kunder i hela Europa enhetlig standard av kvalitet och prestanda. För detta ändamål kommer vi också att investera i kapacitet, digitalisering och inte minst i våra anställda i Italien.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

”DACHSER & FERCAM Italia kompletterar vårt europeiska nätverk för transport och lagerhållning av industri- och konsumentvaror,” säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Detta förvärv stärker vår expertis när det gäller att erbjuda kunder i hela Europa enhetlig standard av kvalitet och prestanda. För detta ändamål kommer vi också att investera i kapacitet, digitalisering och inte minst i våra anställda i Italien.”

”Att verksamheten inom styckegods- och kontraktslogistik fortlöper inom ramen för DACHSERs nätverk är rätt väg att gå för att säkra en positiv utveckling och framtida tillväxt i Italien och Europa,” säger Hannes Baumgartner, Managing Director för FERCAM. ”Det förtroendefulla samarbete vi har haft under de senaste decennierna ligger till grund för att våra två familjeägda företag, delar samma värderingar och kan planera långsiktigt. Det bidrog till att det på flera nivåer gick smidigt att bilda det nya bolaget – DACHSER & FERCAM Italia.”

Fullständig integration i DACHSERs nätverk inleds

DACHSER och FERCAM kan se tillbaka på 20 år av partnerskap där det italienska företaget, baserat i regionen Sydtyrolen, distribuerar styckegodsförsändelser med industri- och konsumentvaror från DACHSERs europeiska nätverk i Italien och exporterar motsvarande leveranser från Italien till det europeiska nätverket. Fullständig integration i DACHSERs system och processer kan nu inledas.

”DACHSER & FERCAM Italia är mycket väl positionerat på den italienska marknaden för styckegods- och kontraktslogistik, tack vare sin erfarna ledningsgrupp som leds av Gianfranco Brillante, Managing Director, företagets välutbildade och motiverade medarbetare och de moderna logistikanläggningarna och systemen,” förklarar Alexander Tonn, COO för Road Logistics hos DACHSER. Som en del av DACHSERs europeiska och globala logistiknätverk har företaget nu helt nya möjligheter till tillväxt inom exportsegmentet. För anställda hos DACHSER & FERCAM Italia innebär detta trygghet och stabilitet. Som ett resultat av integrationen kommer kunder i Italien och i hela Europa i sin tur att gynnas av enhetliga och standardiserade system.

Att verksamheten inom styckegods- och kontraktlogistik fortlöper inom ramen för DACHSERs nätverk är rätt väg att gå för att säkra en positiv utveckling och framtida tillväxt i Italien och Europa. 

Hannes Baumgartner, Managing Director för FERCAM

Övertagandet av majoriteten i FERCAMs styckegods- och kontraktslogistikverksamhet är det tredje största förvärvet som DACHSER har gjort i syfte att utvidga sitt transport- och logistiknätverk i Europa, efter Graveleau (Frankrike, 1999) och Azkar (Spanien, 2013). DACHSERs affärsområde European Logistics har inga egna kontor i Italien och därmed finns det inga dubbla strukturer. Alla anställda på FERCAMs distributions- och logistikavdelningar har överförts till joint venture-bolaget DACHSER & FERCAM Italia.

Inom affärsområdet Food Logistics, som hanterar transport och lagring av kylda livsmedel, finns DACHSER sedan 2017 representerat i Italien med tre anläggningar och cirka 270 anställda. DACHSER Italy Food Logistics kommer fortsatt att bedriva en självständig verksamhet på marknaden under ledning av Roberto Specos, Country Manager.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }