Nytt DACHSER Magazine!

DACHSERs europeiska nätverk för vägtransport har byggts ut. Hemligheten har alltid varit att lägga rätt pusselbitar på rätt plats så att de tillsammans skapar en helhetsbild.

DACHSER magazine 03/19

Läs huvudartikeln i det här numret för att få veta mer om hur vi löste det här pusslet i Polen. Över tid har DACHSER kontinuerligt växt i EUs sjätte största land och blivit ledande inom transport av exportvaror där. Gå till sidan 4 för att läsa mer om Polens vinnande formel.

Förbättrar processer och arbetsflöden

Våra kunder i resten av världen uppskattar också att vi löpande granskar och förbättrar våra processer och arbetsflöden. DACHSER Cargoplus optimerade transporterna tur och retur Frankrike-Marocko för ett franskt högteknologiskt företag (se sidan 16). Dessutom arbetar DACHSER med en österrikisk värmepumpstillverkare för att hantera företagets europeiska distribution från Linz. De två företagen samarbetar och försöker alltid hitta förbättringsmöjligheter. Artikeln börjar på sidan 22.

I det här numret besöker vi också vår filial i Chicago för att ta reda på mer om lagerchefens ovanliga bakgrund. Resan fortsätter till Singapore, en av de ledande logistiknaven i Asien. Vi skriver om vad som gör stadsstaten så framgångsrik och hur Singapore tar sig an framtiden.

De här artiklarna och mycket annat hittar du i årets tredje nummer av DACHSER magazine. Trevlig läsning!

DACHSER magazine 03/19 PDF (7,27 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss