Sjötransport: Störningar i hamnarna i Ningbo och Tianjin

Vi vill ge dig en uppdatering när det gäller störningarna i hamnarna i Ningbo. Samtidigt har det nyligen förekommit ett coronautbrott i Tianjin. Nedan ger vi dig en översikt av den aktuella situationen.

Ningbo

  • I Ningbo har myndigheterna nedgraderat situationens allvarlighetsgrad. I linje med det lyfts den tillfälliga stängningen av Beilun-distriktet, med undantag av epidemins centrum. 
  • Just nu får de flesta lastbilsföretag tillstånd att köra in i Beilun-distriktet. Generellt har vår drift av FCL och LCL i stort sett återgått till det normala med vissa förseningar för fartyg på grund av överbelastning i hamnarna.
  • Enstaka fall av corona rapporteras i städerna i Zhejiang-provinsen, men det påverkar inte verksamheten i Ningbo, med undantag för upphämtningar och leveranser från de specifika platserna.

Tianjin

Under helgen rapporterades flera fall av corona i Tianjin och några av fallen testades positivt för omikron-varianten. Som reaktion på den här incidenten har en masskampanj för PCR-testning genomförts för alla invånare i staden.

  • Det rapporteras att fyra av åtta sjötransportterminaler i Tianjin är stängda – endast fordon med specialtillstånd beviljas tillträde.
  • Det är inte troligt att upphämtningar i och leveranser från andra provinser kan genomföras i den rådande situationen. 
  • Upphämtningar och leveranser i staden har också avbrutits, eftersom invånarna måste stanna hemma tills masskampanjen för PCR-testning har avslutats och resultaten finns tillgängliga.
  • På DACHSER-filialen i Tianjin kommer våra medarbetare att arbeta hemifrån tills de negativa resultaten finns tillgängliga. 

Vi kommer att fortsätta att följa situationen vi försäkrar er att vi fortsatt kommer informera om hur situationen utvecklas. Om du har några frågor ska du kontakta din lokala representant för DACHSER för att diskutera möjliga transportalternativ. 
 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic