Pressmeddelanden

Tillväxten fortsätter för DACHSER Nordic

DACHSER Nordic-koncernen sätter 2019 än en gång ett omsättningsrekord med 1,79 miljarder kronor.

Den familjeägda logistikleverantören fullföljer därmed sin svit med mycket positiva årsredovisningar och redovisar en vinst före skatt för Nordic på 73,4 miljoner kronor – en ökning med 13 procent.

Tillväxten fortsätter för DACHSER Nordic.
Tillväxten fortsätter för DACHSER Nordic.

”Vi fortsätter på den positiva kurva där DACHSER Nordic har befunnit sig under senaste åren och behåller den tillväxttrend som vi har byggt upp. Totalt sett uppfyller bokslutet för 2019 alla våra förväntningar. Även om ingen kunde ha förutsett den speciella situation som vi befinner oss i just nu bildar resultatet för 2019 en stabil grund som vi hoppas kunna bygga vidare på under 2020”, säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic. ”Vi har följt den strategi som vi redan har etablerat och framför allt har vi stärkt vår marknadsposition inom vår kärnverksamhet – styckegodsdistribution i Europa. Dessutom har vi gjort goda framsteg på väg vårt mål att bli den föredragna samlastningspartnern”, säger René Sidor.

Vi har följt den strategi som vi redan har etablerat och framför allt har vi stärkt vår marknadsposition inom vår kärnverksamhet – styckegodsdistribution i Europa.

René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic

Årsredovisningen för 2019 visar generellt en ökad omsättning för samtliga tre dotterbolag inom DACHSER Nordic: DACHSER Denmark A/S, DACHSER Norway AS och DACHSER Sweden AB. Det norska dotterbolaget uppvisade den största tillväxten och både intäkter och resultat ökade avsevärt. Med en ökning på drygt 27 procent från 18,1 miljoner NOK under 2018 till drygt 23,1 miljoner NOK under 2019 och en samtidig förstärkning av organisationen är DACHSER Norway väl rustat inför framtiden.

”I Norge fortsätter vi den positiva trend vi har byggt upp under de senaste åren. Under 2019 har vi fokuserat på att stärka organisationen och vidareutveckla kompetenser genom utbildning och kurser”, säger René Sidor. ”Resultatet i Norge återspeglar att vi fortsätter att stärka vår marknadsposition på den norska marknaden. Vi följer vår planerade strategi och vi utvecklas lönsamt och med förnuft – och, inte minst, organiskt. Vi har också stärkt vårt fokus på mer miljövänliga transportlösningar i Norge och i början av året slöt vi ett ”Business for Climate”-avtal med Oslo kommun,” säger René Sidor.

I maj 2019 öppnade DACHSER Sweden en ny sjö- och flygtransportdivision i Göteborg – DACHSERs första svenska filial inom detta segment. Den är bland annat ett resultat av att vinsten för det svenska dotterbolaget fyrdubblades under 2018.

”Under 2018 fyrdubblades vinsten för DACHSER Sweden, men öppnandet av vårt nya kontor för sjö- och flygfrakt påverkar resultatet för 2019 och vi måste räkna med att det tar lite tid att få fotfäste på den svenska marknaden för sjö- och flygtransportlösningar”, förklarar René Sidor. ”Vi har ändå uppnått ett bra resultat och har lyckats behålla den lönsamma tillväxt vi byggt upp. Vi har fortsatt att fokusera på att utveckla vår kärnprodukt och vi har stärkt vår position på den svenska marknaden avsevärt.”

Stabilitet i kristider

Trots en kraftig omsättningsökning uppnådde DACHSER Denmark en svag vinst före skatt på 26,5 miljoner kronor (19,0 mn DKK), vilket ska jämföras med en vinst på drygt 29 miljoner kronor (20,8 mn DKK) 2018. Det beror på en förändrad kostnadsstruktur som är ett led i en framtidssäkring – en förändring som kommer att gynna företaget i framtiden.

”Som ett familjeägt logistikföretag står vi för stabilitet och tillförlitlighet – också i kristider”, säger René Sidor. ”Även om den globala ekonomin just nu försvagas lyckades DACHSER-koncernen fortsätta sin tillväxt under 2019. Vi befinner oss i en global kris och har varit tvungna att aktivera vår krishanteringsplan. Därför måste vi, i likhet med många andra företag, omvärdera våra mål för 2020. Vårt nätverk bedriver dock normal verksamhet och även om volymerna just nu minskar behåller vi våra dagliga avgångar i hela Europa. Vi genomför planeringen för våra totala volymer på ett sådant sätt att vi fortsatt lever upp till våra servicekrav och transittider. Vi kommer att fortsätta att vara en stabil och pålitlig partner för våra kunder och servicepartners”, säger René Sidor.

Den familjeägda logistikleverantören ser optimistiskt på 2020, även om det kommer att bli ett år som i hög grad definieras av krisen.

”Vi fokuserar på att erbjuda våra kunder kvalitet och en hög servicenivå. Därför vet jag med säkerhet att detta fantastiska resultat beror på våra 475 medarbetare i Norden”, säger René Sidor. ”Vi fortsätter vårt arbete för att bli den föredragna logistikpartnern i Norden inom vår kärnverksamhet – samlastningsdistribution i Europa. Vi har kommit långt under 2019 – och vi kommer att fortsätta på samma kurs.”

Tillväxten fortsätter för DACHSER Nordic PDF (0,25 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic